27/11/2021

Ôn thi đại lý thuế môn kế toán – Tổng quan, phân tích cấu trúc và đáp án đề thi mẫu (phần 01)

Ôn thi đại lý thuế môn kế toán – Tổng quan, phân tích cấu trúc và đáp án đề thi mẫu (phần 01)

Ôn thi đại lý thuế môn kế toán - Tổng quan, phân tích cấu trúc và đáp án đề thi mẫu (phần 01)

Ôn thi đại lý thuế môn kế toán – Tổng quan, phân tích cấu trúc và đáp án đề thi mẫu (phần 01)

Môn học Kế toán là 1 trong 2 thử thách trong kì thi Đại lý thuế; việc nắm rõ cấu trúc đề thi vô cùng quan trọng, bởi nó giúp các học viên bao quát, tổng hợp, phân bổ và khoanh vùng kiến thức trọng tâm của môn học. Với mục đích trên, bài học hôm nay TACA sẽ tập trung phân tích cấu trúc đề thi và tiến hành giải 1 trong các mẫu đề thi tại cuốn giáo trình Ôn thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế của TACA.

1. Cấu trúc đề thi Đại lý thuế môn Kế toán gồm những phần nào?.
Học viên sẽ có 180 phút để làm bài thi với Cấu trúc đề thi Đại lý Thuế môn Kế toán bao gồm 2 phần đó là phần lý thuyết & phần Bài tập.

Phần I: Lý thuyết
Ở phần nội dung này sẽ có 2 câu tự luận và đưa ra được ví dụ minh họa, gồm các nội dung kiến thức về Chuẩn mực kế toán và hạch toán theo chế độ/thông tư.

Phần câu hỏi về chuẩn mực kế toán, ví dụ như:

• Bạn hãy trình bày nguyên tắc kế toán giá gốc theo quy trình của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1 – “Chuẩn mực chung”. Cho ví dụ minh họa.
• Hãy trình bày khái niệm doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và nguyên tắc xác định doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác”.
• Trình bày khái niệm Bất động sản đầu tư. Nếu điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư theo quy định của chuẩn mực kế toán.
Phần câu hỏi về hệ thống tài khoản, các quy định theo chế độ kế toán hiện hành (Thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC, có thể là các câu hỏi như:
• Hãy trình bày nội dung và kết cấu của tài khoản 153 – “Công cụ, dụng cụ” Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC?.
• Hãy trình bày nội dung và kết cấu của tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Phần II: Phần bài tập
Học viên sẽ có 3 bài tập cần giải quyết ở phần thi này. Các nội dung kiến thức sẽ xoay quanh giá thành; định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lập trình bày các loại báo cáo tài chính.
Thứ nhất: Đối với bài tập tính giá thành cần nắm được các phương pháp tính giá thành sản phẩm, như:

• Tính giá thành giản đơn (trực tiếp).
• Tính giá thành theo hệ số.
• Tính giá thành theo tỷ lệ.
• Tính giá thành loại trừ giá trị sản phẩm phụ.
• Tính giá thành phân bước (tổng cộng chi phí) có tính giá thành nửa thành phẩm.
• Tính giá thành phân bước (tổng cộng chi phí) không tính giá thành nửa thành phẩm.
• Tính giá thành theo đơn đặt hàng và phương pháp liên hợp.
Thứ hai: Dạng bài tập về định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
Đề bài sẽ đưa ra khoảng 5 nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp liên quan bất kỳ đến tất cả các mảng như: tài sản cố định, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, chiết khấu, nghiệp vụ mua bán trong nước hoặc nhập khẩu,… Và yêu cầu các bạn định khoản các nghiệp vụ.

Thứ ba: Bài tập về tính toán, định khoản, lập các loại báo cáo tài chính.
Đề thi sẽ cho số liệu về doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp,…và các số liệu khác về doanh thu và chi phí trong năm. Yêu cầu đặt ra là tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, định khoản và lập báo cáo tài chính, như: báo cáo kết quả kinh doanh. Lưu ý: có những năm đề bài sẽ yêu cầu lập các loại sổ kế toán (như sổ nhật ký chung). Do đó đòi hỏi thí sinh phải nhớ mẫu biểu.

Một số lưu ý quan trọng, đó là:
• Các bạn cần nghiên cứu kỹ Chuẩn mực kế toán số 17 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
• Đặc biệt lưu ý về doanh thu, chi phí. Luyện kỹ, hiểu bản chất như thế nào là “Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”, “Chênh lệch tạm thời được khấu trừ”, “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”, “tài sản thuế thu nhập hoãn lại”, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp…
• Không quên các bút toán và cách kết chuyển cuối kỳ.
Để hiểu trực quan hơn, hãy xem xét đề thi và đáp án chi tiết ở video trên:
————————————————————
👉Chớp ngay cơ hội để được tặng ngay tài liệu “Ôn thi chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế: https://taca.edu.vn/mien-phi-tai-lieu-on-thi-chung-chi-hanh-nghe-dai-ly-thue/
————————————————————
👉Tổng hợp đề 10 năm Đại Lý Thuế có lời giải: https://taca.edu.vn/bo-tai-lieu-on-thi-dai-ly-thue-bo-de-thi-dai-ly-thue-co-loi-giai-2017/
————————————————————
👉Khóa ôn thi Đại lý Thuế Chắc đậu: https://taca.edu.vn/on-thi-dai-ly-thue/
————————————————————
👉Fanpage tổng của TACA: https://www.facebook.com/taca.edu.vn
#taca, #on_thi_dai_ly_thue_mon_ke_toan


Tag liên quan đến Ôn thi đại lý thuế môn kế toán – Tổng quan, phân tích cấu trúc và đáp án đề thi mẫu (phần 01)

luyện thi đại học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *