08/12/2021

Ôn tập một số điểm lí thuyết | Luyện thi Tốt nghiệp THPT 2021

Ôn tập một số điểm lí thuyết | Luyện thi Tốt nghiệp THPT 20210:00 Giới thiệu
0:43 Điện li, phản ứng trao đổi ion
09:06 Một số phản ứng vô cơ
21:14 Một số phản ứng hữu cơ
34:42 Hoá học với đời sống
40:27 Điều chế một số chất trong phòng thí nghiệm
51:38 Danh pháp, đồng phân


Tag liên quan đến Ôn tập một số điểm lí thuyết | Luyện thi Tốt nghiệp THPT 2021

luyện thi đại học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *