28/01/2022

Luyện thi HSK 4 có đáp án | Bài tập Giáo trình chuẩn Standard course HSK 4 Bài 4 (NGHE)

Luyện thi HSK 4 có đáp án | Bài tập Giáo trình chuẩn Standard course HSK 4 Bài 4 (NGHE)

Luyện thi HSK 4 có đáp án | Bài tập Giáo trình chuẩn Standard course HSK 4 Bài 4 (NGHE)

Đề thi HSK 4 có đáp án phần nghe theo Bài tập Giáo trình chuẩn Standard course HSK 4 Bài 4 (NGHE)
Tổng hợp SBT chuẩn hsk 4: https://bit.ly/3eaidGa
男:小李,计划书我看了,有几个地方需要改改,我写在上面了。
Nán: Xiǎo Lǐ, jìhuà shū wǒ kàn le, yǒu jǐ gè dìfāng xūyào gǎi gǎi, wǒ xiě zài shàngmiàn le.
Nam: Tiểu Lý, bản kế hoạch tôi xem rồi, có vài chỗ cần sửa chút, tôi viết lên trên rồi.
女:我认真看了,您提醒得对,我马上改。
Nǚ: Wǒ rènzhēn kàn le, nín tíxǐng de duì, wǒ mǎshàng gǎi.
Nữ: Tôi xem cẩn thận rồi, ngài nhắc nhở đúng, tôi lập tức sửa ngay.

#luyenthihsk4 #dethihsk4 #luyennghehsk4 #giaotrinhchuanhsk4


Tag liên quan đến Luyện thi HSK 4 có đáp án | Bài tập Giáo trình chuẩn Standard course HSK 4 Bài 4 (NGHE)

luyện thi đại học,luyện thi hsk 4,đề thi hsk 4,luyện nghe hsk 4,giáo trình chuẩn hsk 4,hsk online test

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

3 thoughts on “Luyện thi HSK 4 có đáp án | Bài tập Giáo trình chuẩn Standard course HSK 4 Bài 4 (NGHE)

Leave a Reply

Your email address will not be published.