27/10/2021

Luyện thi đại học — nghề kiếm bạc triệu ở Hong Kong

Luyện thi đại học — nghề kiếm bạc triệu ở Hong KongDạy thêm, học thêm là hiện tượng rất phổ biến trong những xã hội Đông Á vốn đề cao vai trò của giáo dục. Ở Hong Kong, hoạt động dạy thêm được chuyên nghiệp hóa cao độ và một số giáo viên luyện thi có mức lương lên tới hàng triệu đô la.


Tag liên quan đến Luyện thi đại học — nghề kiếm bạc triệu ở Hong Kong

luyện thi đại học,Hong Kong,đại học,giáo dục,câu chuyện nổi bật,dạy thêm,luyện thi,học thêm

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

One thought on “Luyện thi đại học — nghề kiếm bạc triệu ở Hong Kong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *