19/06/2021

Luyện thi đại học – Lịch sử 11 BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Luyện thi đại học – Lịch sử 11 BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGALuyện thi đại học – Lịch sử 11 BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA


Tag liên quan đến Luyện thi đại học – Lịch sử 11 BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

luyện thi đại học,2K vlogs,Luyện thi đại học,Lịch sử 11,BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA,Lịch sử 11 BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

10 thoughts on “Luyện thi đại học – Lịch sử 11 BÀI 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

  1. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩ lịch sử cm tháng 10 nga. Ảnh hưởng của cuộc cm tháng 10 nga đối với cm VN thì sao ạ???
    Thầy làm video chi tiết đc ko ạ???

  2. Vậy qua hai bài 9 10 lịch sử 11
    Tính ưu việt được thể hiên như thế nào ạ?

  3. Cho em hỏi tại sao CM thág 2 là CM dân chủ tư sản kiểu mới

  4. Nói đúng hơn là em tìm ko thấy bài lớp 8 cũng bài cách mạng tháng mười nga này lên em sẽ vừa nhưng cũng hiểu và làm đc bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *