26/10/2021

LISTENING PRACTICE TEST 1 WITH ANSWERS – LUYỆN NGHE CẤP ĐỘ MOVERS (CÓ ĐÁP ÁN), MOVERS AUTHENTIC 2.

LISTENING PRACTICE TEST 1 WITH ANSWERS – LUYỆN NGHE CẤP ĐỘ MOVERS (CÓ ĐÁP ÁN), MOVERS AUTHENTIC 2.BÀI LUYỆN NGHE 1, THEO SÁCH MOVERS AUTHENTIC 2, DÀNH CHO HS TỰ ÔN THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ, CẤP ĐỘ A1.
MOVERS AUTHENTIC 1:
TEST 1: https://www.youtube.com/watch?v=J0UGiV74pCk
TEST 2: https://www.youtube.com/watch?v=Y0mOp9oUoVM&t=928s
TEST 3: https://www.youtube.com/watch?v=2JKq1Hc-Jto&t=488s


Tag liên quan đến LISTENING PRACTICE TEST 1 WITH ANSWERS – LUYỆN NGHE CẤP ĐỘ MOVERS (CÓ ĐÁP ÁN), MOVERS AUTHENTIC 2.

luyện thi đại học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *