27/11/2021

Lên tinh thần – Tâm sự của Thầy ( Luyện thi Đại Học )

Lên tinh thần – Tâm sự của Thầy ( Luyện thi Đại Học )

Lên tinh thần - Tâm sự của Thầy ( Luyện thi Đại Học )

Bài giảng giúp học sinh nhận ra giá trị thực học. những giá tarị tiềm ẩn trong con người . Giúp học sinh có tinh thần mạnh hơn trong việc Luyện Thi Đại Học (LTĐH) .


Tag liên quan đến Lên tinh thần – Tâm sự của Thầy ( Luyện thi Đại Học )

luyện thi đại học,LTDH,LTĐH,Luyen,thi,dai,hoc,Luyện,Đại,Học

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *