26/10/2021

Lên tinh thần – Chọn 70% hay 30 % ( Luyện thi Đại Học )

Lên tinh thần – Chọn 70% hay 30 % ( Luyện thi Đại Học )

Lên tinh thần - Chọn 70% hay 30 % ( Luyện thi Đại Học )

Bài giảng giúp học sinh nhận ra giá trị thực học. những giá trị tiềm ẩn trong con người . Giúp học sinh có tinh thần mạnh hơn trong việc Luyện Thi Đại Học (LTĐH) .


Tag liên quan đến Lên tinh thần – Chọn 70% hay 30 % ( Luyện thi Đại Học )

luyện thi đại học,LTDH,LTĐH,Luyen,thi,dai,hoc,Luyện,Đại,Học

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *