15/10/2021

(KJ5-1) Bài 1 – Bổ trợ Kanji N5 – Luyện thi N4 Minh Thanh Group

(KJ5-1) Bài 1 – Bổ trợ Kanji N5 – Luyện thi N4 Minh Thanh Group

(KJ5-1) Bài 1 - Bổ trợ Kanji N5 - Luyện thi N4 Minh Thanh Group

Luyện thi N4 – Kanji 漢字số 1
———————
1. 安 安い rẻ 安心 an tâm 安全 an toàn
2. 一 一 một 一日 một ngày 一日 ngày mồng một
一つ một cái 一月 tháng một 一人 một người
一度 một lần
3. 右 右 bên phải
4. 雨 雨 mưa
5. 円 円 đồng yên
6. 下 下 bên dưới 下手 kém 下りる xuống, đi xuống
下ろす hạ xuống 下さる ban tặng, ban cho 下がる hạ bớt, giảm đi
下着 đồ lót 年下 kém tuổi hơn
7. 火 火 lửa 火事 hỏa hoạn 花火 pháo hoa
8. 何 何 cái gì
9. 花 花 hoa 花見 ngắm hoa
10. 会 会う gặp 会社 công ty 運動会 hội thi thể thao
会場 hội trường 会話 hội thoại 教会nhà thờ
社会 xã hội 大会 đại hội
11. 海 海 biển
12. 外 外国 nước ngoài 外 bên ngoài 外に ngoài ra
13. 学 学生 học sinh 学校 trường học 大学 trường đại học
入学 nhập học 学習 sự học tập 見学 tham quan học hỏi
14. 間 間 giữa 時間 thời gian 週間 tuần lễ
間に合う kịp 人間 con người 昼間 ban ngày
15. 気 天気 thời tiết 電気 điện 気分 tinh thần
気持ちcảm giác, tâm trạng 空気 không khí 人気 được yêu thích
病気 ốm, bệnh
16. 九 九số 9 九日ngày mồng 9 九つ9 cái
17. 休 休みnghỉ 休日ngày nghỉ 夏休みnghỉ hè
18. 金 お金tiền 金魚cá vàng

———————
Kênh Video Luyện thi N4 – Minhthanh Group
Website: https://tokutei-visa.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/Tokuteivisa
Chúc các bạn luyện thi N4 thành công!


Tag liên quan đến (KJ5-1) Bài 1 – Bổ trợ Kanji N5 – Luyện thi N4 Minh Thanh Group

luyện thi đại học,Nattest N4,tokutei visa,MTG,Minhthanh Group,Minh Thanh,Nhật Ngữ,Luyện thI NATTEST,nat test,kanji,Kỳ thi năng lực tiếng Nhật,JLPT,N4

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

3 thoughts on “(KJ5-1) Bài 1 – Bổ trợ Kanji N5 – Luyện thi N4 Minh Thanh Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *