08/12/2021

HƯỚNG DẪN LUYỆN NGHE TIẾNG ANH – STARTERS 3 2019 TEST 1 PART 2

HƯỚNG DẪN LUYỆN NGHE TIẾNG ANH – STARTERS 3 2019 TEST 1 PART 2

HƯỚNG DẪN LUYỆN NGHE TIẾNG ANH - STARTERS 3 2019 TEST 1 PART 2

HƯỚNG DẪN LUYỆN NGHE TIẾNG ANH – STARTERS 3 2019 TEST 1 PART 2
#STARTERS2019
Chứng chỉ Starters, Movers và Flyers nằm trong chương trình Cambridge English. Đây là những chứng chỉ Anh ngữ quốc tế bắt buộc dành cho học sinh tiểu học. Đối tượng của 3 chứng chỉ này là những học sinh từ trước tiểu học đến tiểu học.

Chứng chỉ Starters, Movers và Flyers là ba chứng chỉ tiếng Anh thuộc hệ thống chứng chỉ YLE (Young Learners English Test) do Hội đồng Khảo thí tiếng Anh thuộc trường Đại học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng.


Tag liên quan đến HƯỚNG DẪN LUYỆN NGHE TIẾNG ANH – STARTERS 3 2019 TEST 1 PART 2

luyện thi đại học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *