28/05/2022
truong-ban-cong-1

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TRƯỜNG BÁN CÔNG LÀ GÌ?

TRƯỜNG BÁN CÔNG LÀ GÌ?

Trường bán công là một khái niệm khá quen thuộc với chúng ta. Bài viết sau sẽ gửi gắm đến độc giả tất cả những thông tin liên quan đến trường bán công. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé.

1. Khái niệm trường bán công

Trường bán công cũng là một loại hình trường công lập đặc biệt nhưng chúng có sự tự chủ hơn trường công lập. Trường bán công là trường nhận được những sự tài trợ của chính phủ. Tuy nhiên, nó hoạt động độc lập với hệ thống trường công lập. Nó hoạt động theo nguyên tắc cơ bản là có quyền tự chủ đối với trách nhiệm. Trường bán công là trường mà được giải phóng khỏi các quy tắc chung nhưng vẫn chịu trách nhiệm về kết quả của người học.

Trường bán công thường được thành lập bởi phụ huynh, giáo viên và các thành viên hàng đầu trong cộng đồng để thay thế cho các trường công lập. Trường bán công đầu tiên được xây ở ở Minnesota vào năm 1992, và ngày nay có gần 4000 trường như vậy ở các tiểu bang khác nhau và gần một triệu trẻ em đang được giáo dục tại các trường này.

truong-ban-cong

2. Đặc điểm của trường bán công

Trường bán công chính là một dạng trường công đặc biệt. Các trường bán công nhận tài trợ từ chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Tuy nhiên, trường bán công có nhiều nhiều quyền tự chủ hơn các trường công lập.

Trường bán công đầu tiên được mở vào năm 1992 tại Minnesota. Sau đó, các trường bán công đã trở nên phổ biến hơn. Theo thống kê, ngày nay, có hơn 3000 trường theo hình thức bán công trong cả nước với khoảng gần một triệu trẻ em được giáo dục tại trường bán công.

Trường bán công có thể nói là một sáng kiến mới của giáo viên, phụ huynh và các nhà giáo dục nhằm mục đích cung cấp một giải pháp thay thế cho các trường công lập.

3. Điều lệ của trường bán công

– Có sự tự chủ hơn trường công lập.
– Trường bán công không cần phải tuân theo các quy định và hướng dẫn tương tự như các trường công. Trường bán công được bãi bỏ nhiều quy định, yêu cầu mà các bản thân các trường công lập truyền thống phải thực hiện theo.
– Một số trường bán công thường tập trung vào một số lĩnh vực nhất định như khoa học hay toán học. Một số trường khác cố gắng tạo ra một chương trình giáo dục khó khăn hơn và hiệu quả hơn.

4. Ưu điểm của trường bán công

truong-ban-cong-1

– Nền giáo dục chất lượng và hiện đại.
– Giáo viên thường được động viên, khích lệ sự sáng tạo và chủ động trong lớp học. Điều này khác hẳng với giáo viên trường công lập, thường quá truyền thống và cứng nhắc với các quy tắc.
– Sự tham gia của cộng đồng và phụ huynh có tỉ lệ cao hơn so với những người trong các trường công lập truyền thống.
– Có những tiêu chuẩn học tập cao, quy mô lớp học nhỏ, hạn chế số lượng học sinh mỗi lớp để có thể chăm sóc, giáo dục tốt hơn cho học sinh trong lớp học đó.
– Có nhiều phương pháp tiếp cận đột phá và phù hợp với triết lý giáo dục hiện đại.

5. Hạn chế của trường bán công

– Giáo viên thường ít được sự bảo vệ. Họ có thể được ngừng hợp đồng bất cứ lúc nào mà không có lý do.
– Thành viên hội đồng cũng không được lựa chọn thông qua một quá trình chính trị như những người phục vụ trong các trường công lập truyền thống. Hội đồng quản trị sẽ được bổ nhiệm chứ không được bầu như trường công lập.
– Một số trường thường hay gặp khó khăn về tài chính dẫn đến phải đóng cửa trường học.

Trên đây là một số đặc điểm về trường bán công. Nếu các bạn có thắc mắc thì hãy comment phía dưới để gia sư học mãi giải đáp nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.