27/10/2021
gia-su-gioi

Gia sư giỏi

 

Cô giáo chúng tôi nhắc đến là ngươi có kỳ công trong vấn đề cảm hóa các em học sinh trong trường, trong lớp. Có những em nghiện game tưởng sẽ bỏ học giữ chừng nhưng cô đã cảm hóa thành công để các em lại đến trường và vẫn là con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh không còn trẻ nữa, đến nay cô đã có 20 năm giảng dạy.  Cô được mệnh danh là “cô tiên” của những học sinh cá biệt.

Chân dung của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh

gia-su-gioi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *