25/06/2021
nguyen-nhan-hoc-sinh-mat-tap-trung

CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM MẤT TẬP TRUNG Ở HỌC SINH

CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM MẤT TẬP TRUNG Ở HỌC SINH

Có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng mất tập trung ở chúng ta. Khoa học đã chứng minh rằng trong một phút một người có thể nghĩ được ít nhất là 600 từ…. Tuy nhiên, tốc độ nói trung bình 150 từ trong một phút lại là rất chậm…. Thông thường rất khó để người ta có thể hoàn toàn tập trung vào một bài thuyết trình, đặc biệt là khi chủ đề không thú vị và người nghe không sử dụng được khả năng tri thức để tư duy về những điều đã được nghe hoặc có thể liên hệ trực tiếp với đời sống thực tế của họ. Tương tự con số 126 bit thần kinh cũng xuất phát từ lĩnh vực nghiên cứu thần kinh. Đây là lượng thông tin tác động đến nhận thức của chúng ta trong vòng 1 giây… Ngược lại, nhận thức của chúng ta có thể xử lý hàng tỉ bit thần kinh trong vòng 1 giây…. Theo các nghiên cứu cho thấy, đối với tốc độ đọc thông thường là 200 từ 1 phút thì chúng ta chỉ dùng đến khoảng 40 bit mỗi giây. ..Như thế khoảng 80 bit còn lại bị rơi vào sự mất tập trung. Bạn có đủ lý do để bị rơi vào trạng thái độc thoại trong quá trình đọc. Đặc biệt trong khi học, những đoạn độc thoại này không phải lúc nào cũng theo hướng tiêu cực mà thường theo chiều hướng sau: “Cái này chẳng ai có thể hiểu được!”, “Tất cả những người khác đều hiểu vấn đề nhanh hơn tôi!”, “Tại sao tôi phải ngồi học trong khi thời đẹp như thế này?” v.v… Tôi có những người bạn mà thay vì có thời gian hàng tháng để ôn thi trên thư viện thì lại chỉ ngồi xem ở nhà. Tất nhiên điều này tác động tiêu cực đến khả năng tập trung.

nguyen-nhan-hoc-sinh-mat-tap-trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *