24/07/2021
[BGHT] LUYỆN ĐỀ PEN-I 2021: Chữa đề 01 (phần 1) - Môn Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

[BGHT] LUYỆN ĐỀ PEN-I 2021: Chữa đề 01 (phần 1) – Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

[BGHT] LUYỆN ĐỀ PEN-I 2021: Chữa đề 01 (phần 1) – Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương[BGHT] LUYỆN ĐỀ PEN-I 2021: Chữa đề 01 (phần 1) – Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương


Tag liên quan đến [BGHT] LUYỆN ĐỀ PEN-I 2021: Chữa đề 01 (phần 1) – Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

luyện thi đại học,hocmai.vn,luyện thi đại học,ôn thi đại học,luyện thi quốc gia,ôn thi quốc gia,luyện thi thpt,ôn thi thpt

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

One thought on “[BGHT] LUYỆN ĐỀ PEN-I 2021: Chữa đề 01 (phần 1) – Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

  1. Câu tích phân phút thứ 8:00 giải như vậy chứng tỏ ko hiểu tí bản chất gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *